Admin
ขั้นตอนการเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษา อ่านตรงนี้
by Administrator LMS Of RTU - Friday, 15 February 2019, 12:04 PM
 

1. สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาครั้งแรก "สมัครสมาชิก" จากนั้น ให้ทำการลงทะเบียนตามปกติก่อน

2. คำแนะนำการสมัคร

    + ที่หัวข้อ "สร้าง User name และ password" ให้นักศึกษากำหนด

       - ชื่อผู้ใช้ (User name) เป็น "รหัสนักศึกษา" เช่น A5542000

       - และรหัสผ่าน (Password) กำหนดขึ้นเอง เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบต่อไป

    + ที่หัวข้อ "กรอกข้อมูลส่วนตัว"

       - ที่ช่อง "อีเมล" ให้กรอก email เพื่อใช้ในการติดต่อกับระบบ

       - ที่ช่องรหัสนักศึกษา ให้กรอก "รหัสนักศึกษา" เช่น A5542000

3. ระบบจะส่งอีเมล์หาท่าน หลังจากที่ท่านทำการลงทะเบียนแล้ว ให้เปิดอีเมล์ของท่านเพื่อคลิกยืนยันการสมัคร ในอีเมล์ที่ระบบส่งให้ (ส่วนใหญ่จะพบในถังขยะเนื่องจากระบบมันส่งอัตโนมัติ) เพราะฉะนั้นตรวจสอบการป้อนอีเมล์ของท่านให้ดี เพราะส่วนใหญ่ของผู้สมัครที่ไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันก็เพราะกรอกอีเมล์ตัวเองผิด

4. ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ แล้วทำการเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน อาจจะทำการค้นหารายวิชาที่ต้องการก่อน เมื่อเจอแล้วคลิกที่รายวิชานั้น ๆ เพื่อทำการขอเรียน

5. สำหรับอาจารย์ทีเคยสมัครแล้ว แต่ลืม User Name หรือ ลืม Password หรือ User ไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลานาน จนไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือติดต่ออาจารย์กฤติกรณ์ ศรีโสภา ที่คณะบริหารธุรกิจ หรือที่ lmsrtu@gmail.com