Admin
ขั้นตอนการเข้าใช้งานสำหรับอาจารย์ อ่านตรงนี้
by Administrator LMS Of RTU - Friday, 15 February 2019, 12:03 PM
 

1. สำหรับอาจารย์ที่เข้ามาครั้งแรก "สมัครสมาชิก" จากนั้น ให้ทำการลงทะเบียนตามปกติก่อน

2. ที่หัวข้อ "สร้าง User name และ password" ให้อาจารย์กำหนดชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ขึ้นเอง  เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ

3. ที่หัวข้อ "กรอกข้อมูลส่วนตัว"

   ที่ช่อง "อีเมล" ให้กรอก email เพื่อใช้ในการติดต่อกับระบบ และ นักศึกษา

   ที่ช่องรหัสนักศึกษา ให้กรอก "อาจารย์" แทนรหัสนักศึกษา

4. เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อย ให้คลิกเปิดอีเมล์ของท่าน เพื่อทำการยืนยันการสมัคร โดยคลิกลิ้งค์ในอีเมล์ที่ระบบเป็นผู้ส่งให้

5. ผู้ดูแลระบบ จะเป้นผู้กำหนดสิทธิการเป็นอาจารย์ในระบบให้แก่ท่าน และจะแจ้งไปยังอีเมล์ท่านต่อไป

6. สำหรับอาจารย์ทีเคยสมัครแล้ว แต่ลืม User Name หรือ ลืม Password หรือ User ไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลานาน จนไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือติดต่ออาจารย์กฤติกรณ์ ศรีโสภา ที่คณะบริหารธุรกิจ หรือที่ lmsrtu@gmail.com

(แก้ไขโดย Burin Tunwattanapong - Wednesday, 1 August 2018, 10:55AM)