Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Admin
ยินดีต้อนรับผู้ใช้งานทุกท่าน กรุณาอ่านก่อน
โดย Administrator LMS Of RTU - Friday, 15 February 2019, 12:04PM
 

เรียนผู้ใช้งานทุกท่าน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการปรับเปลี่ยนระบบอีเลินนิ่งใหม่  เพื่อให้ระบบตอบสนองส่วนผู้ใช้ให้มากขึ้น โดยจะเริ่มใช้งานภาคการศึกษาที่ 1/2555 เป็นต้นไป ท่านสามารถสมัครเข้าใช้งานเว็บนี้ได้ตามปกติ หากมีปัญหาใด ๆ ช่วงทดสอบระบบ ให้ติดต่อสำนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอบคุณครับ

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(2 คำ)
 
Admin
ขั้นตอนการเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษา อ่านตรงนี้
โดย Administrator LMS Of RTU - Friday, 15 February 2019, 12:04PM
 

1. สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาครั้งแรก "สมัครสมาชิก" จากนั้น ให้ทำการลงทะเบียนตามปกติก่อน

2. คำแนะนำการสมัคร

    + ที่หัวข้อ "สร้าง User name และ password" ให้นักศึกษากำหนด

       - ชื่อผู้ใช้ (User name) เป็น "รหัสนักศึกษา" เช่น A5542000

       - และรหัสผ่าน (Password) กำหนดขึ้นเอง เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบต่อไป

    + ที่หัวข้อ "กรอกข้อมูลส่วนตัว"

       - ที่ช่อง "อีเมล" ให้กรอก email เพื่อใช้ในการติดต่อกับระบบ

       - ที่ช่องรหัสนักศึกษา ให้กรอก "รหัสนักศึกษา" เช่น A5542000

3.

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(22 คำ)
 
Admin
ขั้นตอนการเข้าใช้งานสำหรับอาจารย์ อ่านตรงนี้
โดย Administrator LMS Of RTU - Friday, 15 February 2019, 12:03PM
 

1. สำหรับอาจารย์ที่เข้ามาครั้งแรก "สมัครสมาชิก" จากนั้น ให้ทำการลงทะเบียนตามปกติก่อน

2. ที่หัวข้อ "สร้าง User name และ password" ให้อาจารย์กำหนดชื่อผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ขึ้นเอง  เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบ

3.

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(29 คำ)
 

Skip ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา

Collapse all
Expand all